"עם הכלי של קרדימאץ אנחנו יכולים לעקוב אחרי כל העסקאות, אחרי כל עסקה בודדת"