"התוכנה הזו פשוט הקלה עליי. עבדתי במקומות קודמים שלא היה את זה והתוכנה הזו נהדרת".