"מדובר בזיכויים שמגיע חזרה מרשות המיסים בגובה של קרוב ל-100 אלף ש"ח, ואנחנו בדרך הנכונה להחזיר את זה. עם ריבית."